tiistai 16. helmikuuta 2016

UEF ja HTM-tutkinto ponnahduslautana työelämään – kokemuksia Deloittesta työpaikkanaEn varmastikaan ajatellut vuonna 2009 aloittaessani opiskeluni silloisessa Joensuun yliopistossa hallintotieteiden yo:na, että päätyisin koulun penkiltä veroasiantuntijaksi Deloittelle. Deloitte on yksimaailman suurimmista asiantuntijaorganisaatioista, jossa Suomessa (Helsinki, Turku, Tampere) työskentelee yli 400 asiantuntijaa ja globaalisti yhteensä noin 220 000 asiantuntijaa yli 150:ssä eri maassa. Deloitte voi olla monille tuntematon organisaatio, joillekin nimi voi soittaa kelloja. Usein Deloitte voi tuoda mieleen ainoastaan tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajat, mutta todellisuudessa Deloitte tarjoaa asiakkailleen ammattimaista asiantuntemusta muillakin palvelualoilla, kuten riskienhallinnassa, konsultoinnissa, verotuksessa ja yritysjärjestelyissä. 

Oma näkyvyyteni on suuntautunut erityisesti verotukseen ja yritysjärjestelyihin, koska työnkuvani liittyy näiden palvelualojen välimaastoon. Toimin yritysjärjestelyissä M&A Tax -tiimissä tiiviissä yhteistyössä Transaction service, Corporate finance, Legal ja Post-Merger Integration tiimien kanssa. Lisäksi töitä tehdään yhteistyössä verotuksen muiden tiimien kesken, joissa yritysverotuksen ohella asiantuntemusta on esim. arvonlisäverotuksesta ja kv-henkilöverotuksesta. Olen päässyt tutustumaan myös muiden palvelualojen kollegoihin ja heidän ammattitaitoonsa yhteisissä projekteissa, tapahtumissa ja kerhotoiminnassa (esim. jalkapallo, salibandy jne.). Voinkin sanoa, että Deloittella yhdessätekeminen ja joukkuepelaaminen toimii hyvin.


Deloittella asiantuntijoiden urapolut ovat mitä moninaisempia. Orgaanisaatiossamme on alan huippuosaajia, jotka jakavat kokemuksellaan ja näkemyksellään tietoa niin asiakkaille kuin nuoremmille tietoa janoaville asiantuntijoille. Tiimityöskentelyn, ihmisläheisyyden ja matalan hierarkian lisäksi Deloittella työskentelevät ovat aidosti kiinnostuneita ratkaisemaan asiakkaiden haasteita ja tuottamaan lisäarvoa heidän liiketoiminnassaan, kiinnostuneita oppimaan ja ymmärtämään jatkuvasti uusia asioita sekä ovat joustavia ja ymmärtäväisiä ihmisiä kohtaan varsin dynaamisessa ympäristössä. Deloitten monipuoliset työmahdollisuudet eivät pelkästään ole rajoittuneet kaupalliseen tai juridiseen koulutukseen, vaan Deloittella todellakin yhdistyy eri tiedekuntien, alojen ja taustojen monipuolisuus. Erityisesti innostuneisuus, sitoutuneisuus ja motivaatio kehittyä oman alansa asiantuntijaksi korostuvat.


Valmistuin Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta HTM-tutkinnolla alkuvuodesta 2015. Pääaineeni oli oikeustaloustiede, ja tein Pro Gradu -tutkielman julkisista hankinnoista, johtuen pääasiallisesti kesätöistäni julkisten hankintojen parissa. Vaikka verotus ei ollutkaan pääaineeni, opiskelin vero-oikeuden opintoja muiden opiskelujen ohella. Olin kiinnostunut oikeustieteiden ohella myös kaupallisesta osaamisesta, joten päätin hakea kolmantena opiskeluvuotenani myös kauppatieteiden maisteriohjelmaan. Sain opiskeluoikeuden, pääaineenani yritysoikeus- ja talous. Pääaineeseeni kuuluu vahvasti verotus, joka omalta osaltaan on ruokkinut tavoitettani ymmärtää mitä verotuksen alaan voi kuulua. Tällä hetkellä viimeistelen viimeistä kurssiani, Pro Gradu-tutkielmaa. Oli kyse finanssioikeudesta tai muusta Itä-Suomen oikeus-/kauppatieteiden tiedekunnan pääaineista, suosittelen lämpimästi valitsemaan kursseja oman kiinnostuksen perusteella sekä akiivisesti osallistumaan ainejärjestöjen järjestämiin tapahtumiin. 


Ensimmäinen ”fyysinen” kosketukseni Deloitteen oli osallistumiseni syksyllä 2014 Deloitten järjestämään case-harjoituspäivään, jossa aluksi pääsimme kuuntelemaan Deloittesta organisaationa ja sen jälkeen ratkomaan ryhmissä verotuksellisia tapauksia. Tapaukset koskivat mm. liiketoimintasiirtoa yritysjärjestelyissä ja yrityksen työntekijän komennusta toisesta maasta Suomeen kv-henkilöverotuksessa. Jo tässä case-tilaisuudessa sain osittain kokea, millaista työskentely voisi Deloittella olla. En epäillyt lainkaan kun mahdollisuus hakea syksyn trainee-paikkoihin avautui. Kävin haastatteluissa ja lopulta sain ilokseni tietää päässeeni M&A Tax -tiimiin, jossa pääsin harjoittelemaan neljäksi kuukaudeksi millaista on tehdä projektiluontoista työtä. Tehtäväni oli arvioida yhtenä tiimin jäsenenä yrityskauppojen veroriskejä ja –rakenteita kansallisen verolainsäädännön mukaisesti. Olen nyt ollut Deloittella noin vuoden ja voin sanoa oppineeni paljon. En pelkästään verotuksen monipuolisuudesta ja substanssista, vaan mm. eri yritysten liiketoiminnasta, vuorovaikutuksesta, yhteistyöstä, asiakkaista, ihmisistä sekä johtamis- ja esiintymistaidoista.  


Ennen kuin hain Deloittelle, toivon pääseväni työpaikkaan ja työtehtäviin, joissa minulla olisi mahdollisuus kehittää koulutuspohjaani asiantuntijapolulla. Toivoin erityisesti pääseväni työskentelemään haastavassa toimintaympäristössä ja tekemään yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa hyvällä tiimihengellä. Deloitte on täyttänyt mitä parhaimmin sille asettamani odotukset työnantajana. Olen päässyt osallistumaan vaihtelevien projektitiimien jäsenenä monenlaisiin toimeksiantoihin. Näistä mainittakoon esim. verotuksellinen due diligence yrityskaupoissa ja yrityksien veroilmoituksien laatiminen. Vastuu ja luottamus yhtenä tiimin jäsenenä ovat lisääntyneet sopivasti kokemuksen myötä ja koen myös saaneeni tarvittaessa tukea tiimini jäseniltä sekä muilta Deloittella työskenteleviltä. 


Deloitten trainee-ohjelma antaa vastavalmistuneelle tai opintojensa loppusuoralla oleville oivan mahdollisuuden oppia laajasti ja kokeilla, mihin kaikkeen omat kyvyt riittävät. Samalla on helppo arvioida, onko toimintaympäristö sellainen, missä näkisi itsensä myös jatkossa. Oppimisympäristön lisäksi loistavat kollegat ja hyvä, palvelualasta riippumaton yhteishenki koko talossa on luonut erittäin positiivisen kuvan Deloittesta asiantuntijaorganisaationa. Täällä jokaisen ihmisen näkemyksiä ja mielipiteitä kuunnellaan. Lisäksi Deloittella on laaja kirjo mielekkäitä urapolkuja sekä joustavat työntekomahdollisuudet ja -edut.


Tähänastisen kokemuksen perusteella suosittelen kaikkia asiantuntijaorganisaatiossa työskentelystä kiinnostuneita tutustumaan tarkemmin Deloitten eri palvelualueisiin. Lähde liikkeelle esim. Deloitten internet-sivuilta, mistä voit tutustua mm. trainee-ohjelmassa olleiden kokemuksiin harjoittelujaksoistaan. Lisäksi suosittelen vahvasti osallistumaan kaikkiin opiskelijoille suunnattuihin tapahtumiin. Käsitykseni mukaan Legio Ostiensis olisi tekemässä excursion mm. Deloitten Helsingin toimipisteeseen tämän lukuvuoden aikana, joten tässä on heti ensimmäinen mahdollisuus tulla kuulemaan/kysymään/tutustumaan, keitä me olemme, mitä asiantuntijoiden päivittäinen työ pitää sisällään ja millainen organisaatio Deloitte on. Trainee-ohjelmat tulevat hakuun syksyisin ja esimerkiksi veropalveluissa on jatkuvasti mahdollisuus hakea Pro Gradu-tutkielmaohjelmaan.


Tapahtumarikasta lukukautta ja menestystä opintoihin!


Tommi Mäntylä

Tax Advisor, M&A Tax 
Legion hallituksen kokoonpano 2016

Anni Kainulainen, puheenjohtaja
" Kainulaisen Anni tässä, tervehdys toverille! Vuosi vaihtui, ja hommat sitä myötä. Manipuluksen toimittaminen ja sihteeröiminen jäivät tauolle, ja puheenjohtajan tehtävät tulivat tilalle. Sama ajoittain ylipuhelias ja epäsovinnaisenkin avoin savolainen olen kyllä edelleen. Älkää peljätkö, ei ole toivoa salonkikelpoistumisesta. Pelimannimusiikki ja ihmisten pakkosyöttäminen kuuluvat vieläkin harrastuksiini. Syksyllä sain hallinto-oikeuden valittua pääaineeksi. Mikäli jossain joskus satumme samoille tanhuille, tule ihmeessä juttusille. Olet varmasti kiintoisaa ja tutustumisenarvoista seuraa. Kyssäreitä ja ideoita voi vapaasti heitellä osoitteeseen puheenjohtaja(at)legio.fi. Meikä lupaa niihin vastailla. Ei muuta kuin töttöröö, komppania!"


Antti Kurronen, varapuheenjohtaja, sosiaalipoliittinen- ja koulutusvastaava

"Sosiaalipoliittisena- ja koulutusvastaavana keskityn edunvalvontasektorin kysymyksiin. Tehtäviini kuuluu ajankohtaisten aiheiden seuraaminen jäsenistön edun näkökulmasta, osallistuminen tältä kannalta merkittäviin tapaamisiin ja tottakai toteuttaa hallitusjäsenen roolissa jäsenistölle tärkeitä tapahtumia yhdessä muiden kanssa.


Varapuheenjohtajana tuen puheenjohtajaa tehtävissään ja käymme keskusteluita yhdistyksen toimintaan liittyvistä suuntaviivoista. Pyrimme jättämään tilaa hallitusvastaavien ideoille ja toiveille ja pitämään Legion yhteishenkeä sekä lippua korkealla."

 
Juulia Salo, rahastonhoitaja
"Rahastonhoitaja, eli talousvastaava, eli manikeisari, vahtii yhdistyksen rahaliikennettä, kirjaa tapahtumat säntillisesti ylös kirjanpitoon, ja pyöräyttää kauden lopuksi tilinpäätöksen ulos. Tavoitteena on, että rahaa on kassassa seuraavan hallituksen aloittaessa toimintansa, ja pinnistää loppusaldo pienesti plussan puolelle. Rahastonhoitaja ajattelee numeroin, maksaa laskut ja laskuttaa muita." 
 
Iida Huuskonen, yhteistyövastaava

"Yhteistyövastaavan tehtävänä on neuvotella sopimuksia uusien ja vanhojen yhteistyökumppaneiden kanssa sekä haalia rahanarvoisia suoria jäsenetuja, joista jokainen legiolainen hyötyy. Lisäksi tehtävänä on välittää yhteistyökumppaneiden harjoittelupaikkailmoituksia eteenpäin."Minna Sihvo, tiedotusvastaava

"Moro! Olen Minna Sihvo, 21-vuotias legiolainen ja tulen vastaamaan tällä hallituskaudella muun muassa ainejärjestöni tiedottamisesta, jäsenrekisteristä ja yleisesti sosiaalisesta mediasta – toivottavasti rennolla, mutta asiallisella otteella.  Tutkinto-opiskelun aloitin avoimen väylän kautta tammikuussa 2015, ja siitä siirryinkin luontevasti retuuttamaan fukseja läpi syksyn tuutoripestissäni. Kanssaopiskelijoiden lisäksi sydäntäni ovat lähellä kissat ja kunnon yöunet. Ohessa opiskelen vero- ja rikosoikeutta. Legion äänitorvena toimiminen tulee varmasti olemaan antoisa ja opettavainen kokemus!"
 
Elli Heikkinen, hankintavastaava

"Hei! Olen Elli Heikkinen ja tämä on toinen vuoteni mukana Legion hallituksessa. Tänä vuonna toimin hankintavastaavana. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hoidan mm. opiskelijahaalareiden ja haalarimerkkien tilaamisen. Autan toisia hallituslaisia myös muissa asioissa esim. tällä hetkellä olen mukana järkkäämässä työelämä ekskursiota Helsinkiin. Katsotaan mitä kaikkea keksitäänkään!"


 
 
Johanna Kuikka, liikuntavastaava

"Moi! Olen Johanna Kuikka, syksyn 2015 fuksi ja Legion liikuntavastaava. Kotipaikkani löytyy Savonlinnan Kerimäeltä maaseudun ytimestä. Pääainetta en ole vielä valinnut, mutta eniten kiinnostavat eurooppa- ja rikosoikeus. Vapaa-aikaani vietän opiskelijatapahtumia koluten ja Sykettä-liikuntapalvelujen parissa. Kouluratsastus on kuitenkin ykköslajini ja tallille riennän aina kun ehdin. Nähdään Legion salivuorolla tiistaisin klo 20 Länsikadun koululla!"


 
 
Anna Hakkarainen, tapahtumavastaava
"Heippa! Olen Anna Hakkarainen Lahdesta ja aloittanut opinnot julkisoikeuden puolella syksyllä 2015. Toimin legion vuoden 2016 hallituksessa tapahtumavastaavana. Tapahtumavastaavan pesti on antoisaa; saa työskennellä muiden eri ainejärjestöjä edustavien opiskelijoiden kanssa ja olla luomassa hyvää mieltä muille kanssaopiskelijoille hauskojen tapahtumien merkeissä. Aina kaikki ei suju alkuperäisen suunnitelman mukaisesti mutta kaikesta selviää! Opiskelu on kuitenkin ihmisen parasta aikaa."
Teemu Mäkelä, fuksivastaava


 "Moi, olen Teemu, ensimmäisen vuoden opiskelija ja toimin hallituksessa fuksivastaavana. Ensikeväänä tulen palloilemaan uusien fuksien kanssa ja auttamaan heitä sopeutumaan opiskelijaelämään." 


Jenna Kosunen, Manipulusvastaava ja sihteeri

"Manipulusvastaavana tehtäviini kuuluvat kaksi kertaa vuodessa julkaista lehti ja ylläpitää blogia. Pyrin joka kuukausi hankkimaan enemmän tai vähemmän kirjoituksia, jotka julkaisen blogissa suunnilleen kuun lopussa.  Otan mielelläni vastaan ideoita ja toiveita aiheista mikä kiinnostaisi lukemaan, ja jos joku haluaisi kirjoittaa tekstin blogiin tai lehteen, minuun voi reippaasti ottaa yhteyttä. Blogin pyrin pitämään rennompana kuin lehden.


Sihteerinä kokouksissa kirjoitan pöytäkirjan ja tuon sen näytille että ilmoitustaulullemme sekä Legion virallisille internetsivulle."